NPC 3rd Div 
September 25, 1999, 2:30 pm
Poverty Bay RFU
42 - 13
North Otago
Gisborne
Poverty Bay RFU