NPC 3rd Div 
September 6, 1997, 2:30 pm
Poverty Bay RFU
27 -33
North Otago
Gisborne
Poverty Bay RFU