NPC 3rd Div 
September 16, 1995, 2:30 pm
Poverty Bay RFU
25 -33
Thames Valley
Gisborne
Poverty Bay RFU