NPC 2nd Div 
September 11, 1993, 2:30 pm
Nelson Bays
24 -03
Poverty Bay RFU
Motueka
Poverty Bay RFU