NPC 2nd Div 
September 25, 1993, 2:30 pm
Poverty Bay RFU
15 - 48
Bay of Plenty
Gisborne
Poverty Bay RFU