NPC 2nd Div 
September 9, 1992, 2:30 pm
Poverty Bay RFU
25 -16
Thames Valley
Gisborne
Poverty Bay RFU