NPC 2nd Div 
September 15, 1990, 2:30 pm
Poverty Bay RFU
18 - 18
Marlborough
Gisborne
Poverty Bay RFU